dr marko zlatanovic

Autor je i koautor u 16 radova koji su objavljeni kako u domaćim, tako i stranim časopisima. Od toga 5 radova u istaknutom međunarodno časopisu (M22), 8 u međunarodnom časopisu (M23) i 3 u vodećim nacionalnim časopisima (M51). Izlagao je svoje radove na brojnim domaćim i stranim kongresima. Ukupni broj saopštenja, štampanih u izvodu na međunarodnim skupovima je 31 a na skupovima nacionalnog značaja 22.

Prezentacije je držao na Kongresu oftalmologa Srbije (Subotica 2010. godine, Aranđelovac 2011 godine., Zlatibor 2013.godine, Novi Sad 2014.godine, Subotica 2015.godine, Beograd 2016. godine, Aranđelovac 2017. godine, Novi Sad 2019. godine). Takođe svoje radove je izlagao i na brojnim internacionalnim kongresima u okviru udruženja SOE i ESCRS, 16th EURETINA Congress, 2016, Kopenhagen; 17th EURETINA Congress, 2017, Barcelona; 22nd Winter ESCRS Meeting, 2018, Belgrade.

Trenutno je angažovan na dva projekata Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Nišu.

Član je ’’AAO – American Academy of Ophthalmology“ od 2011. godine, kao i ’’EVRS – European Vitreoretinal Society” , ’’SOE – European Society of Ophthalmology’’, ’’ESCRS- European Society of Cataract and Refractive Surgens’’ i Udruženja glaukomatologa Srbije kao i Udruženja oftalmologa Srbije.

Dobitnik je stipendije ’’SOE – European Society of Ophthalmology’’, stipendije ’’ESCRS- European Society of Cataract and Refractive Surgens’’, kao i nagrade za najbolji rad mladih oftalmologa od strane SSCRS-Srpskog Udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju za rad pod nazivom “Occurrence of posterior vitreus detachment after uncomplicated phacoemulsiphication” koji je prezentovan na 32-om Kongresu ’’ESCRS Meeting’’, London 2014. godine.

Marko Zlatanović rođen je 28.04.1984 u Nišu, dobitnik je Vukove diplome u Osnovnoj školi, gde je učestvovao na takmičenjima iz matematike i fizike. Gimnaziju Stevan Sremac u Nišu završio je sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu upisao je 2003. godine i završio u roku juna 2009. godine, sa prosečnom ocenom 9,61. U toku studiranja bio je stipendista Vlade Republike Srbije od druge godine fakulteta, a u poslednjoj godini studija je bio stipendista Vlade Republike Srbije za najbolje studente završnih godina studija u zemlji.

Tokom studija je bio demonstrator na predmetu Patofiziologija kao i učesnik studentskih kongresa gde je imao i najbolji rad iz oblasti Oftalmologija . Učestovao je u programu razmene studenata medicine u okviru celog sveta. U okviru tok programa proveo je mesec dana u Meksiku na Medicinskom fakultetu u Montereju radi stručnog usavršavanja.

Nakon završenog Medicinskog fakulteta upisao je doktorske studije, na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Nišu, i dobio stipendiju Ministarstva za nauku i tehnologiju.

Od juna 2010. godine zapošljen je za stalno na Klinici za očne bolesti univerzitetskog Kliničkog centra u Nišu. Specijalizaciju iz oftalmologije upisao je aprila 2011. godine, a sa maksimalnom ocenom položio je završni specijalistički ispit.

Odlukom Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta u Nišu i Univerziteta u Nišu 2019. godine odobrena mu je tema za izradu doktorske disertacije pod nazivom „Stanje kapilarne mreže u žutoj mrlji kod pacijenata sa dijabetesom bez klinički vidljive dijabetičke retinopatije u odnosu na zdravu populaciju“. Odbranu doktorata je uspešno završio jula 2022.

28.12.2021. godina zasniva radni odnos na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu sa sadašnjim zvanjem: asistent za užu naučnu oblast Oftalmologija.

Od 2010. godine do 2013. godine boravi na stručnom usavršavanju iz oblasti: Operacija očnog dna, u specijalnoj bolnici za oftlamologiju“ Miloš klinika“ u Beogradu pod mentorstvom doc. dr Zore Ignjatović, a uz svetski priznate hirurge očnog dna prof dr Ferenca Kuna, dr Zorana Tomića, dr Charalampos Livir Rallatos. U toku specijalizacije 2011. godine, završio je “Evropsku školu Vitreoretinalne hirurgije u Bremenu“ mentor dr Klaus Lucke , Juna 2012. godine kao i 2013. godine, završio je kurs iz oblasti Vitreoretinalne hirurgije na “MTS WETLAB–u“ u Sofiji.

Decembra 2012. godine je završio je kurs iz oblasti Ultrazvuka u oftalmologiji: Novembra 2014. godine je bio učesnik ”Intravitreal Meeting”-a u organizaciji Pallas Clinic i firme “Bayer“ mentor: prof. dr Heinrich Gerding, Olten, Švajcarska.

U sklopu svog stručnog usavršavanja a kao dobitnik stipendije “SOE – European Society of Ophthalmology“ boravio je mesec dana u “Athens Eye Hospital“, mentor dr Charalampos Livir Rallatos i dr Panagiotis Zafirakis oktobra 2012. godine i maja 2015. godine. Od marta 2013. godine do juna boravio je u Kliničkom centru Srbije , Institutu za očne bolesti u Beogradu u sklopu usavršavanja iz oblasti Vitreoretinalne hirurgije, mentor, doc. dr D. Vuković i dr P. Paović.

Boravio je mesec dana na “Institute of Vision & Optics, University of Crete“, mentor prof. dr Pallikaris i prof. dr Kymionis, koji predstavljaju vodeće refraktivne hirurge na svetu. Prof. dr Pallikaris je uveo refraktivnu hirurgiju u svet oftalmologije i smatra se da danas predstavlja jednog od najuticajnijih oftalmologa na svetu.

Tokom svoje edukacije oktobra i novembra 2015. godine je boravio na “ Columbia University “ u New Yorku pod mentorstvom prof dr Stenli Čenga i Prof dr Tongalp Tezela jednih od najpoznatijih svetskih hirurga očnog dna kao i izumitelja jednih od najvažnijih delova ove hirurške tehnike. Na Univerzitet Kolumbija je otišao kao stipendista Američkog udruženja Vitreoretinalnih hiruga.

Tokom svoje specijalizacije Dr Marko Zlatanović se specijalizovao za hirurgiju očnog dna koja podrazumeva lečenje ablacije retine, komplikacija na očnom dnu uzrokovanim šećernom bolešću, bolesti žute mrlje kao i povreda oka. Jedan je od retkih hirurga očnog dna u Srbiji.

Dr Marko Zlatanović kao pozivni hirurg – konsultant takođe radi i u Crnoj Gori u Specijalnoj bolnici za Oftalmologiju “Oftalens dr Koturović” , takođe je i edukator iz oblasti operacija očnog dna u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici.

Tečno govori, piše i čita engleski jezik i služi se njime u službenoj korespodenciji. U slobodno vreme bavi se trčanjem, biciklizmom i skijaštvom. Istrčao je više polumaratona i bio učesnik triatlona. Oženjen je, otac dva dečaka i jedne devojčice.