dr Marko Zlatanović
dr marko zlatanovic

Biografija

Marko Zlatanović rođen je 28.04.1984 u Nišu, dobitnik je Vukove diplome u Osnovnoj školi, gde je učestvovao na takmičenjima iz matematike i fizike. Gimnaziju Stevan Sremac u Nišu završio je sa odličnim uspehom.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu upisao je 2003. godine i završio u roku juna 2009. godine, sa prosečnom ocenom 9,61.

Hirurgija

Lasersko skidanje dioptrije
Dugogodišnji razvoj oftalmologije, praćen razvojem tehnologije, doveo je do usavršavanja procesa laserskog skidanja dioptrije.

Operacija katarakte
Katarakta predstavlja zamućenje sočiva koje dovodi do pada vidne oštrine. Vid postaje nejasan i postepeno dolazi do potpunog slepila.

Operacija glaukoma
Glaukom je jedan od vodećih uzroka slepila u svetu. Prema proceni Svetske zdravstvene organizacije, 105 miliona ljudi boluje od ove vrste optičke neuropatije

hirurgija